Artikler til Viborg Stift

Viborg Stift er et af landets ti kirkelige stifter, som til sammen repræsenterer hele Den Danske Folkekirke. Hvert stift repræsenterer derfor et valg af aktivteter, der berører mange mennesker rundt i hele landet.

Det gælder også i Viborg Stift, hvor man har en særlig kærlighed for det sociale arbejde gennem kirkerne. Det arbejde er jeg løbende en del af, når jeg på forskellig vis for lov til at berette om alt, det der sker rundt i det store dækningsområde.

Tidligere har jeg blandt andet produceret artikler til Viborg Stifts årsmagasin.

Jeg er også jævntligt med, når Viborg Stift afholder konferencer eller andre store begivenheder. Eksempelvis dækkede jeg en stor sorgkonference, som Viborg Stift stod i spidsen for. Det affødte en artikel til stiftets website, som også efterfølgende er bragt i lokal- og regionalmedier.